30 มีนาคม 2562 กองกำลังรักษาความสงบ มทบ.31 แจกจ่ายน้ำช่วยเหลือราษฎรที่กำลังประสบขาดแคลนน้ำ

ที่มา: https://siamrath.co.th/n/72156

กองกำลังรักษาความสงบ.มทบ.31 ได้มอบหมายให้ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.31 ร่วมกับบก.ควบคุม กกล.รส.จว.น.ว. โดยหมู่ รส.ประจำอำเภอเมืองนครสวรรค์ ร้อย.รส.ที่ 1 (ศฝ.นศท.มทบ.31) นำ รด. จิตอาสาลงพื้นที่ หมู่ที่ 3 บ้านอ่างหิน ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแจกจ่ายน้ำช่วยเหลือราษฎรที่กำลังประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำเอาไว้อุปโภคบริโภค เนื่องจากระยะเวลาช่วงนี้สภาพอากาศแห้งแล้งส่งผลทำให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำไม่เพียงพอและประชาชนพึงพอใจที่นำน้ำไปแจกจ่ายในวันนี้แจกจ่ายน้ำทั้งหมด 40,000 ลิตร ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย